fbpx
https://houston123.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/6-1280x720.jpg

H123 là hệ thông trung tâm tiên phong áp dụng mô hình Afterschool theo hướng cân bằng giữa việc học tập và vui chơi. Đồng thời với phương châm “Thay cha mẹ chăm việc học hành và vui chơi của con cái”, H123 không ngừng hoàn thiện và nâng cao chương trình học, đội ngũ...