• Phone
  • Zalo
  • Đăng ký
× Send

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Tại H123, chúng tôi luôn chú trọng bảo mật thông tin. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân là của riêng từng người, vì vậy chúng tôi cam kết lưu trữ và xử lý thông tin một cách cẩn thận và an toàn.

Chính sách bảo mật của H123 mô tả cách thức thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ của H123, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này.

H123 có quyền sửa đổi nội dung của Chính sách bảo mật và thông báo cho khách hàng thông qua hệ thống của công ty. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ, điều này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý và chấp nhận tuân theo các điều khoản mới nhất được cập nhật.

Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau của khách hàng khi họ đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web. Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin để hỗ trợ quá trình mua hàng, thông báo và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân như danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin đó để quản lý tài khoản của khách hàng, xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm tra việc tải dữ liệu từ web và cải thiện trang web cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin để nhận diện khách hàng, nghiên cứu nhân khẩu học và gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ nếu không có sự từ chối từ khách hàng. Nếu khách hàng không muốn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, khách hàng có thể từ chối bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của Người dùng sẽ được H123 lưu lại trên hệ thống trong các trường hợp thường gặp sau:

– Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ của H123.

– Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào, không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của H123, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

– Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với H123, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

– Khi Người dùng tương tác với H123, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

– Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với H123 thông qua Nền tảng của H123 hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của H123. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie H123 có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của H123.

– Khi Người dùng H123 thực hiện giao dịch thông qua nền tảng hoặc các dịch vụ của H123.

– Khi Người ùng phản hồi hoặc khiếu nại.

– Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho H123 vì bất kỳ lý do nào.

– Các trường hợp khác mà H123 thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

H123 lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ, bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. H123 thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống H123.

Thông tin và tài khoản của Người dùng sẽ được lưu trữ không thời hạn trên hệ thống của H123 để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

H123 cam kết không cung cấp, không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm mục đích marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.

Các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng H123 trong một số trường hợp dưới đây:

– Thông tin đó Người dùng đã công khai.

– H123 được Người dùng đồng ý tiết lộ những thông tin này.

– Bên thứ ba mà Người dùng H123 ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu H123 cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng. Việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

– Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu H123 tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.

– Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.

– Cho các bên thứ ba khác mà H123 có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên H123. Hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến H123 mà Người dùng cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các sản phẩm của H123.

– H123 được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, H123 sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của H123 trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi H123 hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho H123 sẽ được lưu giữ trên hệ thống. Khi cần Người sử dụng H123 có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại địa chỉ:

CÔNG TY TNHH GIÁO DC HOUSTON123

Địa ch: 98, Cách mạng Tháng Tám, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 1900 8923

Email h tr: h123@h123.edu.vn

Website: https://houston123.edu.vn/

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa thập thông tin

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin trên website, có quyền yêu cầu H123 thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với trước đó. H123 hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng đưa lên website.

H123 sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi chỉ hỗ trợ Người dùng thông qua tài khoản mà bạn chủ động cung cấp cho H123. Nếu phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác bạn cần thông báo ngay cho H123 để được hỗ trợ.

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận email marketing từ H123.

Người dùng cần phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, H123 trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn. Chúng tôi khuyến cáo Người dùng nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng vui lòng nào gửi về H123 theo các phương thức sau:

– Gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng 1900 8923

– Gửi email đến địa chỉ h123@h123.edu.vn

– Đến trực tiếp văn phòng của CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC HOUSTON123

Địa ch: 98, Cách mạng Tháng Tám, Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam hoặc tại các chi nhánh mà H123 có trung tâm theo địa chỉ hướng dẫn tại website https://houston123.edu.vn/contact/

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, H123 sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng trường hợp cần thiết, H123 có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

H123 sẽ nỗ lực để giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

8. Việc thay đổi quy định:

H123 có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, H123 sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.