• Phone
  • Zalo
  • Đăng ký
× Send

QUY CHẾ ĐỔI ĐIỂM IELTS

IELTS

Cách quy đổi điểm IELTS sang điểm thi Đại học 2022 Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bằng IELTS được phép sử dụng để xét tuyển đối với các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 hình thức xét tuyển dưới […]

Hướng Dẫn Tự Học IELTS Speaking Từ 0 Đến 7.0+

ads ieltsss 01

I. TÌM HIỂU VỀ IELTS SPEAKING 1. CẤU TRÚC BÀI THI IELTS SPEAKING Bài thi Speaking trong H123 gồm ba phần: ➤ Part 1: Phần này gồm các câu hỏi ngắn về bản thân, gia đình, công việc hiện tại, sở thích… Ở phần này, câu trả lời thường sẽ gồm 2 – 4 câu và giám […]