fbpx

GIẢI TỨ HÙNG GÂY QUỸ THIỆN NGUYỆN TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN ĐẮK SONG – TỈNH ĐẮK NÔNG

🎉Vinh hạnh được Huyện Đoàn Đắk Song tổ chức giải đá banh với mục tiêu của chương trình đầy ý nghĩa.
Với tham gia của nhiều đơn vị:
📌 Huyện Đoàn Đắk Song.
📌 Khối Nội Chính Huyện Đắk Song.
📌 Văn Phòng Đăng Kí Đất Đai Huyện Đắk Song.
H123 xin cảm ơn QUỸ từ thiện TÙY TÂM cùng tổng phụ trách đội của các điểm trường, Chị H’DUNG NIE ( Huyện Đoàn ĐẮK SONG) và A. TÌNH.
Cảm ơn những con người thân thiện tại Huyện ĐẮK SONG Tỉnh ĐẮK NÔNG.
Chia sẻ: