PublicSchool NewsUncategorizedGIẢI TỨ HÙNG GÂY QUỸ THIỆN NGUYỆN TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI HUYỆN ĐẮK SONG – TỈNH ĐẮK NÔNG

Tháng Năm 18, 2022by Marketing Phòng
https://houston123.edu.vn/wp-content/uploads/2022/05/DAGIAOHUU.jpg

Vinh hạnh được Huyện Đoàn Đắk Song tổ chức giải đá banh với mục tiêu của chương trình đầy ý nghĩa. Với tham gia của nhiều đơn vị: Huyện Đoàn Đắk Song. Khối Nội Chính Huyện Đắk Song. Văn Phòng Đăng Kí Đất Đai Huyện Đắk Song. H123 xin cảm ơn QUỸ từ thiện TÙY...

🎉Vinh hạnh được Huyện Đoàn Đắk Song tổ chức giải đá banh với mục tiêu của chương trình đầy ý nghĩa.
Với tham gia của nhiều đơn vị:
📌 Huyện Đoàn Đắk Song.
📌 Khối Nội Chính Huyện Đắk Song.
📌 Văn Phòng Đăng Kí Đất Đai Huyện Đắk Song.
H123 xin cảm ơn QUỸ từ thiện TÙY TÂM cùng tổng phụ trách đội của các điểm trường, Chị H’DUNG NIE ( Huyện Đoàn ĐẮK SONG) và A. TÌNH.
Cảm ơn những con người thân thiện tại Huyện ĐẮK SONG Tỉnh ĐẮK NÔNG.
Liên hệ
Bình Dương, Việt Nam
+1900 8923
h123@h123.edu.vn
Thứ Hai - CN: 7:30 AM - 9 PM
Newsletter