ÔN THI ĐIỂM CAO

[H123 Bình An đã đến nhà bạn]

20/01/2019 Chi nhánhH123 Bình An khai trương với sự tự hào của Houston123.

Đây cũng là ngày Houston123 – H123 trở thành Hệ thống Anh ngữ Quốc tế & Bồi dưỡng Văn hóa duy nhất tại Bình Dương có 7 Chi nhánh đang hoạt động.

8h00 20/11/2019 H123 Bình An khai trương với các chương trình diễn ra với các chương trình :

1. Ảo thuật

2. Văn nghệ

3. 20% học phí

4. Giảm Tặng sổ tư duy

5. Kiểm tra Anh văn với Giáo viên bản xứ

6. Bốc thăm trúng thưởng

7. Tiệc ngọt

 

Facebook Comments

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 H123 English Afterschool Center

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: