H123 Learn English With Songs – Nghe nhạc và nhận ưu đãi học phí cùng H123

Hãy cùng H123 nghe bài hát rất ý nghĩa của nhóm nhạc The Kiffness nhé, và cùng trả lời câu hỏi sau để nhận 20% ưu đãi học phí ngay cho bất kì ai trả lời đúng bằng Tiếng Anh qua comment dưới đây.
1. What fruit do singer hold when singing “making beer”?
2. Số người trả lời đúng như bạn?

[H123 Learn English With Songs] Nghe nhạc và nhận ưu đãi học phí cùng H123Hãy cùng H123 nghe bài hát rất ý nghĩa của nhóm nhạc The Kiffness nhé, và cùng trả lời câu hỏi sau để nhận 20% ưu đãi học phí ngay cho bất kì ai trả lời đúng bằng Tiếng Anh qua comment dưới đây.1. What fruit do singer hold when singing "making beer"?2. Số người trả lời đúng như bạn?

Người đăng: H123 English Afterschool Center vào Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *