fbpx

H123 VINH HẠNH ĐỒNG TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH ” CHÀO MỪNG SINH NHẬT BÁC – GÂY QUỸ XÂY DỰNG PHÒNG CẤP CỨU NHI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG

QUA GIẢI ĐÁ GIAO HỮU
Giải TỨ HÙNG giữa :
– Hội DNT Bình Dương
– Công An Tỉnh BD
– Bệnh Viện Tỉnh BD
– Sở Công Thương BD.
Cảm ơn MTQ Trong và Ngoài Hội DNT BD đã cùng đồng hành!
Chia sẻ: