PublicSchool NewsUncategorizedLỄ TỔNG KẾT

Tháng Sáu 15, 2022by Marketing Room
https://houston123.edu.vn/wp-content/uploads/2022/06/288526365_3222702734674027_1041156943210117304_n.jpg

Nhằm tổng kết hoạt động giáo dục năm học 2022, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong năm học 2022 – Thời gian: 19/06/2022 vào lúc 07h30 – Địa điểm: Tổ chức theo từng Cụm chi nhánh...

Nhằm tổng kết hoạt động giáo dục năm học 2022, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện trong năm học 2022
– Thời gian: 19/06/2022 vào lúc 07h30
– Địa điểm: Tổ chức theo từng Cụm chi nhánh
– Cụm TH-AP: Thái Hòa Ngày 19/06/2022
– Cụm LT-TDM: TDM và LT Ngày 19/06/2022
– Cụm TVH-TPK: TVH Ngày 19/06/2022
– Cụm DA-BA: DA Ngày 19/06/2022
Liên hệ
Bình Dương, Việt Nam
+1900 8923
h123@h123.edu.vn
Thứ Hai - CN: 7:30 AM - 9 PM
Newsletter