• Phone
  • Zalo
  • Đăng ký
× Send

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chào mừng bạn đến với với chính sách bảo mật của ứng dụng H123 của Trung tâm Tiếng Anh H123. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng ứng dụng H123.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn sử dụng ứng dụng H123, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua các biểu mẫu trong ứng dụng hoặc thông qua việc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi tự nguyện và đồng ý.

2. Sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung mà bạn yêu cầu từ ứng dụng H123. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để liên lạc và gửi thông tin liên quan đến các khóa học, chương trình hoặc sự kiện mà bạn đã đăng ký hoặc quan tâm.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trải nghiệm sử dụng ứng dụng và phát triển các tính năng mới. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin thống kê về việc sử dụng ứng dụng.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng trái phép hoặc tiết lộ không đúng mục đích.

Chúng tôi giới hạn việc truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ cho nhân viên có nhu cầu cụ thể và đã được đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ bảo mật hiện đại để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc quy định chính phủ.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba như đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp và hỗ trợ ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba này tuân thủ các quy định bảo mật tương tự như chúng tôi và chỉ sử dụng thông tin cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

5. Cookie và công nghệ theo dõi
Ứng dụng H123 có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng ứng dụng và cải thiện trải nghiệm của bạn. Thông tin được thu thập bằng cách sử dụng cookie và công nghệ theo dõi có thể bao gồm địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, ngôn ngữ sử dụng và hành động của bạn trong ứng dụng.

6. Liên kết đến ứng dụng bên thứ ba
Ứng dụng H123 có thể chứa liên kết đến các ứng dụng bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các ứng dụng bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách bảo mật của từng ứng dụng bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

7. Sự đồng ý và thay đổi chính sách
Bằng cách sử dụng ứng dụng H123, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi chính sách bảo mật này và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trong ứng dụng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trong ứng dụng.

Xin vui lòng xem xét chính sách bảo mật này định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.