ÔN THI ĐIỂM CAO

THẦY HIỆU TRƯỞNG HOUSTON123 – H123

ThS. Ngô Văn Dinh

Thầy nguyên là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Dương

Thầy là một trong những giáo viên đầu tiên phổ cập tin học tại Tỉnh Bình Dương

Sau hơn 35 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, Thầy Ngô Văn Dinh tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp giáo dục tại Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế & Bồi Dưỡng Văn Hóa Houston123.

Facebook Comments

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2019 H123 English Afterschool Center

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: